Žaludeční vředy: civilizační nemoc koní

08.01.2017 14:21

 

Co jsou žaludeční vředy

Vředová choroba koní je onemocnění sliznice žaludku a kraniální části duodena (dvanáctníku). Kůň má takzvaný složený žaludek, což znamaná, že žaludek koně se skládá z dvou typů sliznice - ze sliznice žlaznaté (glandulární) a bezžlaznaté (kutánní). Přechod mezi oběma typy sliznice je tvořen ostrou, jasně ohraničenou linií, která se nazývá margo plicatus. V závislosti na příčině vzniku se vředy mohou vyskytovat jak na žlaznaté, tak na bezžlaznaté sliznici. Nejčastěji se vyskytují v okolí margo plicatus.

 

Faktory vzniku žaludečních vředů u koní

 • Nerovnováha mezi agresivními (poškozujícími) a protektivními (ochraňujícími) faktory žaludeční sliznice
  • Agresivní: enzym pepsin, kyselina chlorovodíková, kyselina mléčná a těkavé mastné kyseliny
  • Protektivní: slizniční hlen (produkovaný žlaznatou sliznicí), bikarbonát (ten je obsažen ve slinách, proto je nezbytné koni zajistit dostatečný příjem objemového krmiva, při jehož žvýkání kůň vyprodukuje velké množství slin) , slizniční kapilární průtok (prokrvení sliznice)
 • Zvýšená fyzická aktivita koně (rychlý klus a cval)
  • Větší zatínání břišních svalů vede ke kompresi žaludku orgány dutiny břišní a tím i vystavení nežlaznaté sliznice nízkému pH
 • Stres narušuje prokrvení žaludeční sliznice
  • Vředy ve žlaznaté i bezžlaznané části žaludku
 •  Nesteroidní antiflogistika (například fenylbutazon, flunixin - léky, které jsou u koní velmi často používány)
  • Vředy na žlaznaté části žaludku, v duodenu
 • Dieta s vysokým obsahem koncentrovaných krmiv a nedostatkem vlákniny
  • Nižší produkce slin (snížené vylučování bikarbonátu, který upravuje kyselé pH)
  • Sacharidy v koncentrovaném krmivu jsou fermentovány na těkavé mastné kyseliny a kyselinu mléčnou (okyselení pH)
  • Vředy na nežlaznaté sliznici
 • Dlouhodobé hladovění (u hříbat i v řádu hodin)
  • Nepravidelné krmení, dlouhé intervaly mezi krmením
 • Vředová choroba koní je multifaktoriální onemocnění, což znamená, že na jejím vzniku se podílí více faktorů
 • Všechny příčiny vzniku žaludečních vředů ještě nejsou úplně objasněny

 

Klinické příznaky

 • Rekurentní (opakující se) kolikové bolesti v souvislosti s krmením
 • Snížená chuť k příjmu potravy po intenzivní zátěži
 • Zhoršená kondice, intolerance zátěže
 • U těžce postižených koní se objevuje skřípání zuby (bruxismus), nebo nadměrné slinění (hypersalivace)
 • Žaludeční vředy jsou velmi časté onemocnění - trpí jimi velké procento koní všech kategorií (sportovní, dostihoví, ale i chovní koně)
  • U mnoha koní probíhá toto onemocnění asymptomaticky (nevykazují žádné klinické příznaky)
 • Klinické příznaky nejsou přímo úměrné závažnosti onemocnění (velikosti a hloubce vředů)!

 

Jak lze žaludeční vředy u koní diagnostikovat

Definitivní diagnóza (to, zda kůň skutečně trpí žaludečními vředy, a v jakém rozsahu) může být stanovena pouze pomocí gastroskopie (zobrazení žaludku a přední části dvanáctníku). Suspektní diagnóza (to, že kůň pravděpodobně trpí žaludečními vředy) může být stanovena také na základě klinických příznaků a jejich vymizení po podání protivředové léčby.

 

Terapie žaludečních vředů

Léčba žaludečních vředů u koní je symptomatická. Zvířatům jsou podávány přípravky obsahující omeprazol, nebo ranitidin. Dále je možné použít preparáty, které chrání poškozenou sliznici (sukralfát).

 

Prevence - jak zabránit vzniku žaludečních vředů u koní

Účinná prevence spočívá ve vyvarování se faktorům vzniku tohoto onemocnění (viz výše).

Důležié je časté podávání objemového krmiva bohatého na vlákninu. Žvýkání 1 kg sena zabere koni 40 až 50 minut, přičemž vyprodukuje nepoměrně větší množství sliz než při žvýkání 1 kg ovsa, které trvá asi 10 minut. Sliny, které se dostanou do žaludku spolu se senem, obsahují bikarbonát, který pufruje kyselé žaludeční pH. Naproti tomu nedostatečně prosliněné koncentrované krmivo se v žaludku dále štěpí zejména na těkavé mastné kyseliny, které žaludeční pH dále okyselují. Proto by mělo být koním podáno objemové krmivo vždy před podáním jádra!

Pokud se kůň léčí se žaludečními vředy, měl by být upraven i jeho pohybový režim.

 

 

 

 

Zdroje:

Bečvářová I.: Dietoterapie a prevence žaludečních vředů

Bezděková B.: Současný pohled na žaludeční vředy u koní. Veterinářství 11/2009