Význam selenu a vitamínu E u koní

17.04.2016 18:27

 

Funkce selenu a vitamínu E v organismu

Selen (Se) se v organismu ve funkční podobě nachází jako součást enzymu glutathionperoxidázy (GPx), která se vyskytuje ve všech tkáních (nejvíce v červených krvinkách a játrech) a má za úkol redukovat vysoce reaktivní produkty metabolismu kyslíku (kyslíkové radikály). Deficit GPx způsobí poškození buněčných membrán kyslíkovými radikály.

Vitamín E patří mezi vitamíny rozpustné v tucích. Je důležitým antioxidantem, který "pomáhá" GPx v boji s kyslíkovými radikály. Jeho nedostatek sám o sobě většinou nezpůsobí onemocnění.

 

Proč je selenu a vitamínu E v organismu koně nedostatek

Hlavním zdrojem selenu a vitamínu E je pro koně pastva. V ČR je ale nedostatek selenu v půdě, tím pádem se ani nemůže v dostatečném množství kumulovat v pletivech rostlin, které koně spásají. Deficiencí tohoto prvku tedy nejsou ohroženi jen koně bez přístupu na pastvinu, ale i koně pasení na nekvalitních pastvinách, krmení nekvalitním senem, koně celkově podvyživení a obecně všichni koně v zimním období. U hříbat se může projevit nedostatek selenu díky nedostatečné suplementaci březích klisen (selen totiž na rozdíl od vitamínu E prochází placentární barierou a hříbě ho tak během nitroděložního vývoje získává od své matky).

 

Co způsobí nedostatek selenu a vitamínu E

Kyslíkové radikály ničí membrány svalových vláken, proto postižení koně nejčastěji jeví příznaky svalové ztuhlosti, případně slabosti a úbytku svalové hmoty. Nejzávažnějším onemocněním spojeným s nedostatkem selenu a vitamínu E je nutriční svalová dystrofie. Je to nezánětlivé degenerativní onemocnění kosterní a srdeční svaloviny. Nejčastěji postihuje mladá hříbata od narození do zhruba 60. dne věku. Novorozená hříbata trpící tímto onemocněním mívají slabý (nebo žádný) sací reflex a potíže se postavit.

Nedostatek těchto substrátů také negativně ovlivňuje reprodukci koní ve smyslu horšího zabřezávávní a zadržení placenty po porodu.

 

Kolik potřebuje kůň selenu a vitamínu E

Obecné doporučení pro dospělého koně:

  • 0,1 - 2 mg selenu v kilogramu sušiny na den
  • 1 000 - 2 000 IU (mezinárodních jednotek) vitamínu E na koně a den

 

Jak zjistíme, že kůň trpí nedostatkem selenu

Sofistikovaným ukazatelem je laboratorní vyšetření krve, které nám nabízí 2 možnosti. Buď si můžeme nechat stanovit přímo hladinu selenu v krvi, což nám vypoví o aktuálním zásobení koně tímto prvkem, nebo stanovit aktivitu GPx, kde se odráží dlouhodobé zásobení koní selenem.

Dobrým vodítkem může být i zhoršený výživný stav koně, nebo příznaky svalového onemocnění.

 

Měli bychom tedy selen a vitamín E přidávat do krmné dávky?

Ano, ale pozor na předávkování. Jak už bylo popsáno výše, půda v České Republice je selen deficitní. Vyskytují se zde sice rostliny, které jsou schopny selen kumulovat, ale vzhledem k jeho nízké koncentraci v půdě k intoxikacím koní při pozření těchto rostlin nedochází. K intoxikaci koní selenem u nás ve většině případů dochází po jeho nadměrném příjmu v krmných doplňcích. Proto je dobré nejdříve zjistit stav zásobení selenem v krvi koně a také množství selenu, které už kůň v krmné dávce přijímá (např. v granulích, minerálních lizech a podobně).

 

 

Zdroje:

Burns A. T.: White Muscle Disease. Five Minutes Veterinary Consult: Equine, Second Edition 2013;830-831

Ludvíková E., Pavlata L.: Selen a vitamín E v chovech koní v České Republice. Veterinářství 2005;55:642-645