Tropická vedra komplikují život i koním: pozor na přehřátí

09.08.2015 14:05

 

    Letošní horka se podepisují i na zdraví mnoha domácích zvířat, koně nevyjímaje. Je známo, že koně snáší vysoké teploty hůře než lidé, a také u nich může snadněji dojít k přehřátí organismu.

 
Co je přehřátí

    Přehřátí je stav, kdy dojde k selhání mechanismů zabezpečujících výměnu tepla. Tělesné teplo se vytváří svalovou prací. U koně se na teplo přemění neuvěřitelných 70 - 80% energie získané z potravy. Mezi nejúčinnější mechanismy, které "vyvětrají" teplo z těla ven, patří pocení a dýchání. Pokud regulační mechanismy selžou, organismus se přehřeje.

    Přehřátí zpravidla provází zvýšená teplota, zvýšená dechová a tepová frekvence, rozšířené kožní cévy, pocení, slabost, únava, snížená výkonnost, zvýšené dechové úsilí, kolikové příznaky... K tepelnému poškození je nejcitlivější centrální nervový systém. U koně může dojít ke změnám chování. Charakteristická je apatie, deprese, ale kůň se může také jevit nervózní až excitovaný.

    Přehřátí koně může být potenciálně život ohrožující stav - může pokračovat kolapsem zvířete a v krajním případě končit i smrtí.

 
Kdy se organismus přehřeje

    K přehřátí dochází nejčastěji u koní, kteří pracují v horkém počasí (především, pokud je zároveň vysoká vlhkost vzduchu a regulace tělesné teploty pocením ztrácí na účinnosti) a dále u koní, kteří jsou dlouhodobě vystaveni přímému slunečnímu záření. Rizikovými faktory jsou náhlé namáhavé výkony (zvláště, pokud na ně kůň nebyl optimálně natrénován), dlouhotrvající zátěž a dehydratace koně. Ohroženi jsou také koně obézní, ve špatné kondici, nemocní a koně, kteří ještě nejsou na tyto podmínky dobře aklimatizovaní.

 
První pomoc při přehřátí

    * Okamžitě přerušte fyzickou aktivitu koně.

    * Zaveďte koně do stínu.

    * Pokud je to možné, zajistěte proudění vzduchu.

    * Monitorujte tělesnou teplotu koně (fyziologická tělesná teplota koně je do 38°C, při tělesné teplotě nad 39°C uvědomte veterináře, teplota vyšší než 42°C ohrožuje koně na životě!)

    * Chlaďte koně! Nejlépe proudem vody z hadice, nebo políváním koně vodou z kýblů. Začněte u zadních nohou koně a přes záď postupujte dopředu. Nebojte se chladit opravdu intenzivně. Přes zátylek koně můžete přehodit namočený ručník. Užitečné může být i ledování koně. Led však nikdy nepřikládejte přímo na kůži, ale zabalte ho například do ručníku.

    * Během chlazení kontrolujte tělesnou teplotu každých 5 minut.

    * Chlaďte, dokud se tělesná teplota nevrátí k normálu.

    * Nabídněte koni vodu a elektrolyty (obojí ztratil pocením).

 

Rozdíl mezi přehřátím a horečkou:

Podobné projevy: zvýšená tělesná teplota - může být doprovázena dalšímí příznaky (zvýšená dechová a tepová frekvence, slabost, atd.)

Rozdílný mechanismus: Horečka je fyziologickým procesem, kterým organismus bojuje proti infekci. Při horečce dochází k přenastavení regulačního centra v části mozku, která se nazývá hypotalamus, na vyšší teplotu, nutnou ke zničení patogenních mikroorganismů. Naopak přehřátí je procesem patologickým, který vzniká při selháním termoregulace.

Oba procesy mohou organismus poškodit: pokud totiž tělesná teplota stoupne nad 42°C, dochází nejen k ničení bílkovinných struktur infekčních mikroorganismů, ale také k poškození buněk koňských orgánů (jejichž základní stavební jednotkou jsou rovněž bílkoviny).

 

 

Závěrem

    Pokud venku panuje tropické počasí, pracujte se svým koněm rozumně. Sledujte odpovědi jeho těla na práci, kterou po něm požadujete (nadměrné pocení, usilovné dýchání s rozšířenými nozdrami, naběhlé kožní cévy, slabost a podobně). Po práci koně ochlaďte. Myslete i na to, jak kůň tráví čas v době, kdy s ním nepracujete: vždy mu dopřejte celodenní neomezený přístup k nezávadné vodě a možnost schovat se do stínu.

 

 

 

Více o tom, jak se vypořádat s přehřátím a dalšími situacemi ohrožujícími zdraví koní se dozvíte
v KURZU PRVNÍ POMOCI PRO KONĚ.

 

 

 

Použitá literatura:

Blackwell´s Five Minute Veterinary Consult: Equine

Archer, D.: Handbook of Equine Emergencies