Reprodukční cyklus klisny - co by měl každý chovatel znát

08.01.2017 16:46

 

Mít základní povědomí o reprodukčním cyklu klisny je velmi důležité jak pro chovatele (aby věděl, kdy je nejlepší klisnu připustit, nebo proč se zabřeznutí třeba i opakovaně nedaří), tak i pro majitele klisny, který ji nevyužívá pro chov. Hladina pohlavních hormonů totiž ovlivňuje mimo jiné i chování. Změna chování klisny v důsledku změny hladiny hormomů může negativně ovlivnit její ovladatelnost a sportovní výkonnost. To bývá také prvním impulzem k vyšetření klisny a k odhalení případného onemocnění pohlavního aparátu.

 

Jak probíhá reprodukční cyklus klisny

Reprodukční cyklus začíná (zcela logicky) v mozku - konkrétně v hypotalamu. Ten vylučuje hormony, které řídí řadu pochodů v organismu - takzvané releasing hormones. Tyto hormony poté ovlivňují hypofýzu (podvěsek mozkový), která pod jejich vlivem produkuje hormony ovlivňující vaječníky (LH - luteinizační hormon, FSH - folikuly stimulující hormon). Díky FSH dochází na vaječnících klisny k růstu folikulů - útvarů, které produkují estrogeny a chrání vaječnou buňku (oocyt) až do ovulace. Při ovulaci dochází k prasknutí folikulu a uvolnění oocytu do vejcovodu (kde může dojít k jeho oplození). Prasklý folikul se bezprostředně po ovulaci naplní krví a poté v jeho místě (pod vlivem LH) vzniká žluté tělísko, struktura produkující progesteron, která 15. - 17. den cyklu zaniká. Mezitím na vaječnících vznikají nové folikuly, z nichž převládne zpravidla 1 dominantní, který poté ovuluje a celý cyklus se opakuje. V případě, že klisna zabřezne, žluté tělísko nezaniká (progesteron, který produkuje, je nutný k udržení březosti). K obnovení cyklu pak dochází až po porodu.

Reprodukční cyklus klisny trvá 21 dní. V rámci něj rozlišujeme 2 období: estrus (řiji) a diestrus (období mezi dvěma říjemi). Říje (estrus) trvá zpravidla 3 - 10 dní. K ovulaci dochází ke konci říje. To je tedy nejvhodnější čas k připuštění klisny. Nárůst hladiny estrogenů před ovulací způsobuje charakteristické říjové chování - klisna je svolná k páření. V průběhu následujících 24 hodin po ovulaci hladina estrogenů (a s ní i chuť k páření) prudce klesá. To má svůj důvod - šance na úspěšné oplození vajíčka se rychle snižuje.

Výrazně zkrácený, nebo prodloužený cyklus může poukazovat na probíhající onemocnění pohlavního aparátu.

 

Říjový cyklus klisny

Hypotalamus nevylučuje řídící hormony nepřetržitě a ve stejné hladině. Aktivita hormonů ovlivňujících reprodukci závisí na délce světelného dne. Z tohoto hlediska můžeme rozlišit v průběhu roku 4 období:

 • Jarní přechodné období
  • Prodlužující se dny, zvyšuje se aktivita hormonů
  • Klisny po zimě začínají znovu cyklovat
  • Ne všechny říje jsou plnohodnotné (při některých nedochází k ovulaci)
 • Hlavní připouštěcí sezóna
  • Pravidelné říje s ovulací dominantního folikulu
 • Podzimní přechodné období
  • Reprodukční aktivita pozvolna ustává
 • Zimní anestrus (období bez říje)
  • Vaječníky jsou malé a inaktivní (neobjevují se na nich folikuly, ani žlutá tělíska)

 

U klisen primitivních plemen, nebo klisen chovaných celoročně venku jsou jednotlivá období snadno odlišitelná. Naopak u klisen chovaných celoročně ve stáji s umělým osvětlenímk útlumu říjového cyklu často nedochází. Vědecké studie uvádí, že až třetina klisen cykluje celoročně.

Některé klisny nevykazují vnější říjové projevy, přestože pravidelně cyklují. Tento jev se nazývá tichá říje.

 

Jak lze zjistit, v jaké fázi reprodukčního cyklu se klisna nachází

 • Sledováním říjového chování
 • Zkoušením hřebcem
 • Ultrazvukovým vyšetřením
  • Lze přesně zjistit, v jaké fázi cyklu se klisna nachází
  • Podle velikosti a tvaru dominantního folikulu je možné určit čas ovulace (a tedy naplánovat čas připouštění)
  • Ultrazvukovým vyšetřením se také nejsnáze odhalí případné onemocnění
  • Protože aktivita vaječníků je cyklická a každé období cyklu má svůj typický nález, je při hodnocení abnormalit na vaječnících zpravidla nutné provést vyšetření opakovaně v odstupu několika dní

 

Jak se dopočítat

Pozorný čtenář si nemohl nevšimnout, že znalost reprodukčního cyklu klisny vyžaduje znalost docela velkého množství číselných údajů a pojmů. Nyní se podíváme na věc z praktického hlediska:

 • Víme, kdy u klisny proběhla minulá říje a v další říji ji chceme připustit: v úvodu článku jsme probírali, že reprodukční cyklus klisny trvá 21 dní. To je období mezi dvěma ovulacemi. Pokud byste s připuštěním klisny čekali až na jednadvacátý den po předchozí říji, mohlo by se stát, že klisna bude již po ovulaci, a tedy 1) nebude ochotná k páření a 2) pravděpodobnost úspěšného oplodnění se sníží. Začátek nové říje nastává mezi 15. - 17. dnem cyklu. To je tedy čas, kdy je nejlepší klisnu nechat vyšetřit, či začít zkoušet hřebcem.