Vyšetření koně při koupi

16.04.2016 08:57

 

Co je vyšetření při koupi

Tento úkon primárně zahrnuje podrobné klinické vyšetření koně provedené na žádost konkrétního kupujícího. Na přání kupujícího ho lze doplnit o další vyšetření.

 

Před vyšetřením

Veterináře si pro předkupní prohlídku koně vybírá (a platí) kupující. Před vlastním vyšetřením koně by si měl kupující promluvit s veterinářem o tom, k jakému účelu a pro jakou zátěž koně pořizuje. Také by se měli domluvit, v jakém rozsahu bude vyšetření probíhat a jaká bude předpokládaná cena. Následuje ověření identity koně a prodávajícího. Pokud by provedení konkrétního vyšetření mělo pro veterináře znamenat případný střet zájmů, musí tuto skutečnost sdělit kupujícímu a v prohlídce dále nepokračovat.

Jak probíhá vyšetření
Předkupní prohlídka standardně začíná podrobným klinickým vyšetřením koně v klidu - v boxe. Veterinář zhodnotí celkový zdravotní a výživný stav koně, neurologický stav a stav kůže. Dále poslechem vyšetří plíce a srdce, provede základní vyšetření očí a vyšetření kopyt kopytními kleštěmi.

Následuje vyšetření koně v pohybu, které sestává z předvedení koně na ruce v kroku a v klusu (kůň by měl být předveden na tvrdém a měkkém povrchu), předvedení na kruhu, v obratech, zacouvání a ohybových zkoušek.

Po zátěži veterinář opět poslechově zhodnotí plíce a srdce.

 

Další vyšetření

Tato vyšetření nejsou součástí běžného předkupního vyšetření a provádí se na žádost kupujícího. Jedná se například o RTG vyšetření, ultrasonografické vyšetření, endoskopické vyšetření, vyšetření krve (celkový biochemický profil, detekce zakázaných látek a podobně).

 

Výsledky vyšetření

Komunikace majitele s veterinářem je klíčová. Veterinář v průběhu vyšetření sděluje nálezy majiteli a současně je zaznamenává do protokolu, který po ukončení vyšetření podepíší všechny zúčastněné strany - tedy veterinář, kupující a prodávající.

 

"Vyšetření koně při koupi je zhodnocení zdravotního stavu koně v době vyšetření, které má pomoci potenciálnímu kupci rozhodnout se, zda má v nákupu koně pokračovat. Zdravotní stav koně je pouze jedním z faktorů, které je třeba při koupi zvážit. V žádném případě to není záruka vhodnosti koně pro předpokládané využití." Doporučení pro vyšetření koně při koupi (Dokument České hipiatrické společnosti).

 

Zdroj: Doporučení pro vyšetření koně při koupi (Dokument České hipiatrické společnosti)