Infekční anémie koní a nová opatření Veterinární správy

18.06.2015 20:06

   

   Od května letošního roku vypuklo v nedalekém Maďarsku už celkem 6 ohnisek infekční anémie koní (AIE). Dle nejnovějších zpráv se AIE rozšířila i do dalších zemí (poslední hlášené ohnisko je ze sousedního Polska!).

    Infekční anémie koní je nebezpečné nakažlivé onemocnění lichokopytníků s inkubační dobou 1 - 3 týdny (až 3 měsíce), které se přenáší krví. K šíření nákazy mezi koňmi přispívá především bodavý hmyz, k přenosu však může dojít i prostřednictvím kontaminovaných předmětů používaných při ošetřování koní. Hříbata se mohou nakazit od matky už v děloze, nebo přímým kontaktem s klisnou.

    Tato nebezpečná virová nákaza koňovitých může začínat nenápadně apatií a nechutenstvím. Pro akutní průběh onemocnění jsou typické horečnaté stavy (tělesná teplota přes 40 °C), malátnost, zrychlený pulz, krvácení (z nozder...) a anémie (chudokrevnost). Onemocnění může končit úhynem koně. Zvířata, která přežijí, se stávají doživotními přenašeči a znamenají nebezpečí pro zdravé jedince. Vakcína, ani účinná léčba neexistuje. Terapie nakažených zvířat se neprovádí - koně s pozitivním výsledkem krevních testů je nutné utratit.

    Podezření na výskyt AIE je třeba neprodleně hlásit Veterinární správě a řídit se jejími pokyny.

    AIE se diagnostikuje vyšetřením krevního séra na přítomnost protilátek proti tomuto onemocnění. Vzhledem k nepříznivé nákazové situaci, mění Státní veterinární správa podmínky diagnostiky AIE. Dříve stačilo vyšetření hřebců jednou ročně před odběrem spermatu a ostatních koňovitých starších 24 měsíců jednou za 2 roky.

    Nyní: pro přesun koní, účast koně na svodech, závodech a jiných veřejných akcích (pro které byly stanoveny podmínky po 4. červnu) nesmí být vyšetření krve na AIE starší 6 měsíců.

 

 

Více o infekční anémii koní:

Aktuální nákazová situace (Equichannel)

Stanovisko Státní veterinární správy

Aktuální informace ČJF na Jezdci.cz

Informace ČJF

Další informace o AIE

Reportáž ze semináře o AIE (Equichannel)

 

Aktuální informace také na Kurzu první pomoci.

 

 

Současná mapa výskytu AIE (zdroj: Jezdci.cz)