Dornova metoda pro zvířata

23.03.2016 19:07

 

Co je Dornova metoda

    Dornova metoda (DM) patří mezi manuální terapie, kam lze pro představu zařadit ještě například fyzioterapii a chiropraxi. DM pracuje na principu osteodynamiky - je to jemná, ale velice účinná manuální terapie prováděná v dynamice pohybového aparátu. Ošetření není bolestivé a je zvířaty i lidmi zpravidla velmi dobře přijímáno.

    Dornova metoda nese své jméno po německém zemědělci Dieteru Dornovi, který po nehodě na pile (v roce 1973) s velkými bolestmi zad vyhledal pomoc místního sedláka, který už v té době touto manuální terapií pomáhal lidem a údajně i hospodářským zvířatům. Dieter Dorn se jeho metodu naučil a zdokonalil ji do dnešní podoby..

 

Jak Dornova metoda pomáhá

    Zdravý organismus zvířat i lidí pracuje jako dokonalý celek. Pasivní oporou mu je kosterní aparát tvořený kostmi, které jsou navzájem spojeny více či méně pohyblivými klouby. Kloubní spojení dle svého typu umožňuje pohyb kostí v určité ose (nebo více osách). Aktivní složku pohybového aparátu tvoří svaly, které svým smršťováním a uvolňováním uvádějí kosti do pohybu. Tvrdé kosti poskytují ochranu nervům, které vystupují z páteřní míchy mezi obratli, často vedou v těsné blízkosti kostí a kloubů a zajišťují inervaci všech životně důležitých orgánů.

    Nepsrávným držením těla, doskoky, nárazy, pády, prudkým bržděním, rychlým otáčením a podobně může dojít vychýlení kostí ze své fyziologické polohy (posun, rotace, propad,...). I nepatrně vychýlené kosti se pak nemohou pohybovat ve svých normálních osách. Nefyziologickým pohybem kostí v kloubech dochází k nadměrnému namáhání a předčasnému opotřebení kloubů. Takový kloub je pak predisponován ke vzniku artrózy a jiných onemocnění. Organismus se chrání před dalším poškozením, proto omezí pohyb kloubu kontrakcí okolních svalů a vznikne blokáda. V tomto místě může také docházet k utlačení nervů, což může ovlivňovat i vzdálené orgány. Toto místo bude také bolestivé (bolest je jedním z ochranných mechanismů těla), proto se mu organismus bude snažit ulevit přetěžováním jiných struktur (např. druhostranné končetiny). 

     Sečteno, podtrženo: těla zvířat i lidí reagují jako funkční celky a problém na jednom místě může ovlivnit i další tělesné struktury. Proto Dornova metoda vždy pracuje s celým tělem pacienta. Terapeut pomocí cílených hmatů, plynulými pohyby ve fyziologických osách uvolňuje blokády a usazuje kosti na své místo. To se děje za aktivní účasti pacienta a přítomnosti a pomoci majitele. Po ošetření Dornovou metodou dochází k harmonizaci tělesných funkcí - nezřídka dojde i k obnovení správné funkce vnitřních orgánů v důsledku obnovení přenosu informace díky uvolnění utlačených nervů (např. obnovení reprodukčních funkcí u samic).

 

Ošetření zvířat pomocí Dornovy metody

    Před samotným ošetřením se Vás zeptám na pár otázek ohledně zdravotního stavu zvířete a jeho využití (sportovní disciplina, ustájení, denní režim...). Na jejich základě Vašemu zvířeti společně vyplníme kartu pacienta. Poté provedu zběžné vyšetření pohybového aparátu. Vlastní ošetření Dornovou metodou trvá přibližně hodinu. Po ošetření je nutné dodržet tří až čtyřdenní klidový režim se zajištěním dostatečného příjmu tekutin, aby se zafixovaly změněné pohybové vzorce a tělo mohlo vyplavit nahromaděné metabolity. Pro psy to v praxi znamená vynechat běhání, skákání, chození po schodech, ale například i ležení na měkkém gauči. U koní se jedná o klidový režim ať už v boxe, nebo ve výběhu, případně provádění na ruce. Po skončení klidového režimu je třeba zvíře do plné zátěže zařazovat postupně.

 

Pro koho je Dornova metoda vhodná

    Preventivní ošetření zdravých zvířat: Nejúčinnější je samozřejmě ošetřovat zdravá, aktivní zvířata v rámci prevence. Pravidelnou péčí o pohybový aparát (preventivní ošetření lze opakovat po 3 týdnech) umožníte svému čtyřnohému kamarádovi, aby si ve zdraví užíval aktivní pohyb do vysokého věku.

    Aktivní zvířecí sportovci: Nároky na zdatnost a fyzikální síly působící na pohybový aparát jsou u zvířat využívaných ke sportu mnohonásobně vyšší než u zvířat-společníků. To může při chybném postavení kostí v kloubním pouzdře způsobovat poškození těchto struktur a také jejich předčasné opotřebování.Těla zvířecích sportovců jsou (stejně jako u těch lidských) často jednostranně zatěžována - v závislosti na disciplíně. Ošetření pomocí Dornovy metody napomáhá správné regeneraci organismu po zátěži. Ošetření se doporučuje opakovat po každém závodě, nebo náročném tréninku, protože při každém sportovním výkonu (pohybech ve vysokých rychlostech, skocích, obratech...) opakovaně dochází k vychýlení kostí ze své fyziologické polohy.

    Zvířata po úrazech: Úrazy způsobují mechanické poškození tkání (narušení jejich struktury, nebo celistvosti). Obranným mechanismem organismu proti dalšímu poškození je bolest, která zvíře nutí postižený orgán šetřit. V důsledku toho se mění pohybové vzorce a dochází k přetěžování jiných částí těla. Dornova metoda, která vždy pracuje s celým tělem zvířete, je tedy velmi vhodná i v rámci rehabilitace po úrazech. Zvířata je však možné ošetřit až po úplném zahojení!

    Zvířata po operaci: Celková anestezie zvířete navozuje myorelaxaci (uvolnění svalů) nutnou pro chirurgický zákrok. Tím se vyblokuje svalová ochrana kostí, a tak při manipulaci se zvířetem v celkové anestezii může docházet ke změně jejich fyziologické pozice. I zde platí, že zvíře lze ošetřit pomocí Dornovy metody až po úplném zotavení.

    Mláďata po ztížených porodech: Ke změně polohy kostí může docházet zejména při ztížených, nebo asistovaných porodech. Ošetření Dornovou metodou je vhodné i pro málo životaschopná novorozená mláďata.

    Majitelé zvířat: Sportování se zvířaty klade samozřejmě nároky i na zdraví pohybového aparátu nás lidí. Křivý jezdec neudělá rovného koně ;o) Péči o pohybový aparát lidí se věnují certifikovaní humánní terapeuti Dornovy metody.

 

    Po preventivním ošetření zdravých zvířat Dornovou metodou jsem pozorovala znatelně zvětšený rozsah pohybu (zejména u koní), ale také větší lehkost v pohybu a nadšení k práci (u koní i psů).

   

 

 

 

Více informací o Dornově metodě se dozvíte na www.dornovametoda-zvirata.cz

 

Zdroj:

Dunová A., Zemanová L.: Dornova metoda pro zvířata: Celostní pohled na biomechaniku opěrného aparátu zvířat. Poznání, 2016