Kůň - vzorný pacient

aneb návštěva veterináře nemusí být noční můrou

Ve své praxi se relativně často setkávám s koňmi, kteří netolerují různé veterinární úkony (někteří dokonce žádné). Ošetření takového pacienta je velmi obtížné a často i nebezpečné. Nezapomeňte, že veterinář může odmítnout ošetřit nebezpečného pacienta, případně je nucen zvolit alternativu léčebného postupu, která bude proveditelná, ale nemusí být tak účinná a může být dražší.

 

Žádný kůň se nenarodí s averzí vůči veterináři. Nežádoucí chování v souvislosti s veterinárními úkony se upevňuje během života koně (a díky tomu se s ním dá pracovat). Příčiny vzniku a přetrvávání problémů jsou různé, proto vyžadují pečlivou analýzu a individuální řešení. Co je však nejdůležitější: problematické chování koňských pacientů lze řešit. Každý kůň se může naučit být vzorným pacientem. To je cesta ke spokojenějšímu zvířeti, majiteli i veterináři.

 

Ve světě už se objevují tendence systematické přípravy koní na běžné veterinární úkony delší dobu. Příkladem může být kampaň Britské asociace koňských veterinárních lékařů (BEVA) s názvem Don't break your vet (nerozbijte si svého veterináře).

 

V rámci své praxe se již delší dobu věnuji řešení problematických pacientů. Pracuji dle zásad Equitation science, nejnovějších vědeckých poznatků o procesu učení a chování koní. V roce 2016 jsem pořádala seminář a workshop s názvem Pomoc, můj kůň nemá rád doktory. Na tyto aktivity nyní navazuje nově vznikající vzdělávací projekt s názvem Kůň - vzorný pacient, v rámci kterého se můžete těšit na semináře, přednášky, články, videa...