0 mně

MVDr. Kateřina Musílková

 

Zaměstnání

 • Od r. 2016 soukromá praxe zaměřená na medicínu koní a vzdělávání majitelů
 • V letech 2014 a 2015 Veterinární klinika Heřmanům Městec (Veterinární lékařka)

 

Vzdělání

 • Fakulta veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

 

Členství v odborných organizacích

 • Česká hipiatrická společnost (ČHS)
 • British Equine Veterinary Association (BEVA)
 • Asociace terapeutů Dornovy Metody

 

Odborná praxe a pracovní stáže

 • Somerton Equine Hospital, Kildare, Irsko
 • Veterinární kliniky univerzity Eesti Maaulikool, Tartu, Estonsko
 • Veterinární klinika American Fondouk, Fez, Maroko
 • Veterinární klinika Heřmanův Městec

 • Klinika chorob koní VFU Brno

 

Absolvované kurzy

 • Odborný kurz inseminace klisen
 • Equinology Course: First Aid for Horse and Rider
 • Kurz Dornovy metody pro zvířata
 • Dornova metoda pro zvířata - pracovní seminář
 • Connection Training: Healthcare Procedures

 

Absolvované semináře a webináře

 • Seminář ČHS „Ošetření ran končetin koní"
 • Seminář s Gabrielle Harris „Touching Animal Soul"
 • Seminář ČHS „Základy diagnostiky kulhání koní"
 • Výroční seminář ČHS na téma „Oftalmologie koní"
 • VetPD teoreticko-praktický seminář „Essentials of Equine Reproduction"
 • Seminář ČHS „Vyšetření koně s kolikou v terénních podmínkách"
 • BEVA Congress 2012, Birmingham
 • BEVA Live Webinar „Artificial insemination“
 • BEVA Live Webinar „Lameness Imaging“
 • BEVA Live Webinar „Update on pregnancy diagnosis and twin management in the mare“
 • BEVA Live Webinar „Biosecurity management"
 • Veterinárního seminář „Výživa koní“ na VFU
 • Mezinárodní konference „Equine neonatology“ na VFU Brno
 • Veterinární semináře MVDr. Švehlové:
  • Veterinární minimum
  • Zdravotní problematika končetin
  • Hřbet a kopyta koní

Pár slov o mně

    Ke studiu veterinární medicíny mě vedla celoživotní láska ke zvířatům.

    Protože se již mnoho let věnuji ježdění a práci s koňmi, byla jsem už při nástupu na Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně rozhodnutá specializovat se na koňskou medicínu. Během studia jsem se zajímala především o reprodukční medicínu koní. Vědomosti jsem si aktivně rozšiřovala na tuzemských i zahraničních seminářích, absolvovala jsem také několik zahraničních stáží.

    Po dvouletém působení na Veterinární klinice Heřmanův Městec, kde jsem se věnovala především anesteziologii a reprodukci, jsem si v roce 2016 založila vlastní terénní praxi.

    Kromě klasické medicíny koní se zajímám o behaviorální terapii. V roce 2016 jsem odstartovala vzdělávací program, který má pomoci majitelům koní i veterinářům ošetřovat obtížně manipulovatelné pacienty s důrazem na etické zacházení a eliminaci rizika poranění člověka i koně.

    Vedle své veterinární praxe také pořádám přednášky a semináře pro chovatele a majitele koní. Věřím, že cesta k lepší budoucnosti pro zvířata vede vždy přes vzdělávání jejich majitelů. Správná preventivní péče, včasné rozpoznání onemocnění, poskytnutí adekvátní první pomoci a včasná a věcná komunikace s veterinářem často rozhodují o zdraví i životě zvířete.